Vállalkozási keretszerződés az EU Kohéziós Politikáját szolgáló EU Alapok társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztéspolitikai programok értékeléseinek készítésére, 9 részben

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Vállalkozási keretszerződés az EU Kohéziós Politikáját szolgáló EU Alapok társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztéspolitikai programok értékeléseinek készítésére, 9 részben
Határidő: 2018-05-22 10:00:00
Ajánlatkérő: Miniszterelnökség
Becsült érték: 920000000
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A kis és középvállalatoknak nyújtott támogatások hatásainak értékelése, ökonometriai vizsgálata, többek között a támogatásoknak a versenyképességre, a növekedésre, a növekedési potenciál javulására, a beruházások alakulására, a foglalkoztatásra, a vállalati működésre gyakorolt hatásainak értékelése, továbbá a vállalatirányítási gyakorlat és a vállalati mérlegadatok alakulásának elemzése, illetve egyéb, a résztémakörhöz kapcsolódó előzetes értékelés, elemzés, tanulmány, álláspont készítése.
Feladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 2800 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat)
Szerződéses keretösszeg: nettó 130.000.000 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.
Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pontban előírt az M2. alkalmassági minimumkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt minimumkövetelményeknek is meg kell felelni ajánlattevőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága megállapítható, legyen:
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
az 1. rész esetében:
1a. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell ökonometriai hatásvizsgálat területén szerzett legalább 12 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
1b. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell vállalati mérleg/mérleg adatokkal kapcsolatos elemzési területen szerzett legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
Értékelési szempontok(s=súlyszám,r=részajánlat,alk.=alkalmasság)
1.r
1.Ajánlati ár(nettó szakértői napidíj),s:50
2.AzM2.alk.on felüli szakemberek esetében a KKV szakpolitikához kötődő statisztikai elemzésben/értékelésben szerzett legalább 6 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (max5fő),s:30
3.AzM2.alk.ra megajánlott szakemberek szakmai többlettapasztalata,s:20
3.1.M2.alk.i követelmény 1a) pontjában szereplő szakember ökonometriai hatásvizsgálat területén szerzett, az alk.i minimumkövetelményben meghatározott12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (max48 hónap),s:10
3.2.M2.alk.i követelmény1b)pontjábanszereplő szakember vállalati mérleg/mérleg adatokkal kapcsolatos elemzésiterületen szerzett,azalk.i minimumkövetelményben meghatározott24hónapon felüli szakmaitapasztalata (max48hónap),s:10

Fejlesztéspolitikai beavatkozásokra vonatkozó értékelő-elemző tanulmányok készítése az EU társfinanszírozott fejlesztéspolitika K+F, innováció és strukturális változások értékelése kapcsán. Annak értékelése, hogy hogyan hat a fejlesztéspolitika a K+F és innovációs teljesítményre, potenciálra, milyen strukturális változásokat okoz a gazdaságban, hogyan értékelhető ez európai uniós és globális kontextusban. Ezen felül egyéb, a résztémakörhöz kapcsolódó előzetes értékelések, elemzések, tanulmányok, álláspontok készítése.
Feladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 1700 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat)
Szerződéses keretösszeg: nettó 80.000.000 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.
Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában az M1. alkalmassági minimumkövetelmény az alábbiakban kerül kifejtésre:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
a 2. rész esetében:
a) legalább 1db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó, K+F+I témájú elemzés és/vagy értékelés és/vagy felmérés készítése és
b) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó nemzetközi elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítésére irányuló projektben való részvételre vonatkozó referencia (Nemzetközi: A projektnek 1 vagy több nem magyar projekttagja is van és/vagy a projekt témája 1 vagy több külföldi országra is kiterjed).
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pontban előírt az M2. alkalmassági minimumkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt minimumkövetelményeknek is meg kell felelni ajánlattevőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága megállapítható, legyen:
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
a 2. rész esetében:
2a. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell vállalati K+F+I-re vonatkozó vállalati projekt és/vagy vállalati tanácsadási területén szerzett legalább 36 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
2b. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell K+F minősítésre vonatkozó 12 hónap szakmai tapasztalattal;
2c. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell több országot érintő, összehasonlítást is tartalmazó elemző projektben szerzett legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal.
Értékelési szempontok(s=súlyszám,r=részajánlat,alk.=alkalmasság)
2.r
1.Ajánlati ár(nettó szakértőinapidíj),s:50
2.azM2.alk.on felüli szakemberek esetében a K+F és innovációs szakpolitikához kötődő statisztikai elemzésben/értékelésben szerzett legalább6hónap időtartamú szakmaitapasztalattal rendelkező szakemberek száma(max5fő),s:30
3.AzM2.alk.i követelményre megajánlott szakemberek szakmaitöbblettapasztalata,s:20
3.1.M2.alk.i követelmény2a)pontjában szereplő szakember vállalati K+F+I-re vonatkozó vállalati projekt és/vagy vállalati tanácsadási területén szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott36hónapon felüli szakmaitapasztalata(max48hónap),s:10
3.2.M2.alk.i követelmény2b)pontjában szereplő szakember K+F minősítésre vonatkozó,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott12hónapon felüli szakmai tapasztalata (max48hónap),s:5
3.3.M2.alk.i követelmény2c) pontjában szereplő szakembernek több országot érintő,összehasonlítást is tartalmazó elemző projektben szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott24hónapon felüli szakmaitapasztalata(max48hónap),s:5

Fejlesztéspolitikai beavatkozásokra vonatkozó értékelő-elemző tanulmányok készítése az EU által társfinanszírozott fejlesztéspolitika munkaerőpiaci és társadalmi hatásainak tekintetében, a fejlesztéspolitika által közvetlenül vagy közvetve elért csoportokra, - különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, továbbá a társadalmi struktúrákra gyakorolt hatás szociológiai elemzése a szociológia eszköztárának, kvantitatív és kvalitatív társadalomkutatási módszertanának alkalmazásával.
Feladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 2800 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat)
Szerződéses keretösszeg: nettó 130.000.000 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését. Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában az M1. alkalmassági minimumkövetelmény az alábbiakban kerül kifejtésre:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
a 3. rész esetében:
a) legalább 1db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó munkaerőpiaci és/vagy társadalmi hatásokhoz kapcsolódó szakpolitika témában készült elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítése.
b) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó nemzetközi elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítésére irányuló projektben való részvételre vonatkozó referencia (Nemzetközi: A projektnek 1 vagy több nem magyar projekttagja is van és/vagy a projekt témája 1 vagy több külföldi országra is kiterjed).
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pontban előírt az M2. alkalmassági minimumkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt minimumkövetelményeknek is meg kell felelni ajánlattevőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága megállapítható, legyen:
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
a 3. rész esetében:
3a. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell munkaerőpiaci hatásvizsgálat és/vagy értékelés területén szerzett legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
3b. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos elemzés és/vagy vizsgálat terén szerzett legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal.
3.c. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell szociológiai végzettséggel, vagy szociológiai elemzésben és/vagy vizsgálatban szerzett legalább 12 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal.
Értékelési szempontok(s=súlyszám,r=részajánlat,alk.=alkalmasság)
3.r
1.Ajánlati ár(nettó szakértőinapidíj),s:50
2.azM2.alk.on felüli szakemberek esetében a munkaerőpiaci szakpolitikához kötődő statisztikai elemzésben/értékelésben szerzett legalább6hónap időtartamú szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma(max5fő),s:30
3.AzM2.alk.i követelményre megajánlott szakemberek szakmaitöbblettapasztalata,s:20
3.1.M2.alk.i követelmény3a)pontjában szereplő szakember munkaerőpiaci hatásvizsgálat és/vagy értékelés területén szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott24hónapon felüli szakmaitapasztalata(max48hónap),s:10
3.2.M2.alk.i követelmény3b)pontjában szereplő szakembernek hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos elemzés és/vagy vizsgálat terén szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott24hónapon felüli szakmaitapasztalata (max48hónap),s:10

A fejlesztéspolitikai beavatkozások környezetre gyakorolt hatásainak értékelése, elemzése, valamint a beavatkozások klímára, széndioxid-kibocsátásra gyakorolt hatásainak értékelése, elemzése, az eredményekről tanulmány, jelentés készítése. Ez többek között az alábbiakat jelenti:
-az ivóvízminőség javítása érdekében, továbbá a szennyvíztisztítás és -kezelés érdekében megvalósított beruházások ökológiai, környezeti hatásainak értékelését
-a környezetvédelem és a klímakockázat csökkentése érdekében megvalósuló egyéb beruházások (többek között energetika, hulladékkezelés, és - feldolgozás, árvízvédelem, természetvédelem) környezeti és ökológiai hatásainak értékelése
-a környezettel, természettel kapcsolatos attitűdök és viselkedések, a szemléletformálást célzó beavatkozások szociológiai elemzése, a környezetminőség javítása érdekében megvalósult beruházásokkal kapcsolatos elégedettség szociológiai vizsgálata
Feladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 2100 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat)
Szerződéses keretösszeg: nettó 100.000.000 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában az M1. alkalmassági minimumkövetelmény az alábbiakban kerül kifejtésre:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
az 4. rész esetében:
a) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó SKV és/vagy környezeti hatástanulmány és/vagy környezetvédelmi, környezeti állapotra vonatkozó elemzés elkészítése.
b) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó nemzetközi elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítésére irányuló projektben való részvételre vonatkozó referencia (Nemzetközi: A projektnek 1 vagy több nem magyar projekttagja is van és/vagy a projekt témája 1 vagy több külföldi országra is kiterjed).
SKV alatt ajánlatkérő a Stratégiai Környezeti Vizsgálatot érti.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pontban előírt az M2. alkalmassági minimumkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt minimumkövetelményeknek is meg kell felelni ajánlattevőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága megállapítható, legyen:
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
az 4. rész esetében:
4a. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell energetikai szakterületen szerzett legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
4b. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell ökológiai kutatás területén szerzett legalább 36 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
4c. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell a szemléletformálás hatásai és a klíma-, és környezettudatosság vizsgálata terén szerzett legalább 6 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal.
Értékelési szempontok karakterkorlátozás miatt Vl.4.3)pontban

A közszférát és közszolgáltatásokat érintő EU társfinanszírozott fejlesztéspolitika beavatkozások közvetlen és közvetett eredményességének és hatásainak értékelése, szociológiai vizsgálata. A közszférában, továbbá a közszolgáltatások fejlesztése érdekében megvalósuló fejlesztések hatásainak, hatékonyságának értékelése, többek között a következő fejlesztési területeken: oktatás, közoktatás, képzés, városfejlesztés, településfejlesztés, területi és/vagy regionális fejlesztés. Feladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 1700 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat)
Szerződéses keretösszeg: nettó 80.000.000 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését. Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában az M1. alkalmassági minimumkövetelmény az alábbiakban kerül kifejtésre:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
a 5. rész esetében:
a) legalább 1 db, legalább 50 szakértői nap elvégzését tartalmazó oktatással kapcsolatos elemző tanulmány és/vagy stratégia készítése;
b) legalább 1 db, legalább 50 szakértői nap elvégzését tartalmazó városfejlesztéshez kapcsolódó elemző tanulmány és/vagy stratégia készítése;
c) legalább 1 db, legalább 50 szakértői nap elvégzését tartalmazó regionális fejlesztéshez kapcsolódó elemző tanulmány és/vagy stratégia készítése.
d) legalább 50 szakértői nap elvégzését tartalmazó nemzetközi elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítésére irányuló projektben való részvételre vonatkozó referencia (Nemzetközi: A projektnek 1 vagy több nem magyar projekttagja is van és/vagy a projekt témája 1 vagy több külföldi országra is kiterjed).
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pontban előírt az M2. alkalmassági minimumkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt minimumkövetelményeknek is meg kell felelni ajánlattevőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága megállapítható, legyen:
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
a 5. rész esetében:
5a. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell oktatás elemzésre vonatkozó legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
5b. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell területi és/vagy regionális elemzésben szerzett legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
5c. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell településfejlesztés területén szerzett legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
Értékelési szempontok(s=súlyszám,r=részajánlat,alk.=alkalmasság)
5.r
1.Ajánlati ár(nettó szakértőinapidíj),s:50
2.az M2.alk.on felüli szakemberekesetében a közszolgáltatásokhoz kötődő statisztikai és/vagy területi elemzésben/értékelésben szerzett legalább6hónap időtartamú szakmaitapasztalattal rendelkező szakemberek száma(max5fő),s:30
3.AzM2.alk.i követelményre megajánlott szakemberek szakmai többlettapasztalata,s:20
3.1.M2.alk.i követelmény5a)pontjában szereplő szakember oktatás elemzésre vonatkozóan szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott24hónapon felüli szakmaitapasztalata(max48hónap),s:10
3.2.M2.alk.i követelmény5b)pontjában szereplő szakember területi és/vagy regionális elemzésben szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott24hónapon felüli szakmaitapasztalata(max48hónap),s:5
3.3. M2.alk.i követelmény5c)pontjában szereplő szakembernek településfejlesztés területén szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott24hónapon felüli szakmai tapasztalata (max48hónap),s:5

Fejlesztéspolitikai beavatkozásokra vonatkozó értékelő, elemző tanulmányok készítése az EU által társfinanszírozott fejlesztéspolitika környezeti, közlekedési, informatikai és egyéb infrastruktúra fejlesztések kapcsán, a beruházások eredményességének, hatékonyságának, szándékolt és nem szándékolt hatásainak vizsgálata, a hazai és az európai uniós stratégiai célkitűzésekhez való hozzájárulás értékelése, a célcsoport-elérés szociológiai vizsgálata, a beruházások megvalósításához kapcsolódó folyamatok, projekt-megvalósítás és - menedzsment hatékonyságának és célszerűségének értékelése. Feladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 2100 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat). Szerződéses keretösszeg: nettó 100.000.000 HUF. Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában az M1. alkalmassági minimumkövetelmény az alábbiakban kerül kifejtésre:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
a 6. rész esetében:
a) legalább 1 db, legalább 50 szakértői nap elvégzését tartalmazó közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó
elemzés és/vagy értékelés készítése;
b) legalább 1 db, legalább 50 szakértői nap elvégzését tartalmazó környezeti Infrastruktúrához kapcsolódó elemzés és/vagy értékelés készítése;
c) legalább 50 szakértői nap elvégzését tartalmazó nemzetközi elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítésére irányuló projektben való részvételre vonatkozó referencia (Nemzetközi: A projektnek 1 vagy több nem magyar projekttagja is van és/vagy a projekt témája 1 vagy több külföldi országra is kiterjed).
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pontban előírt az M2. alkalmassági minimumkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt minimumkövetelményeknek is meg kell felelni ajánlattevőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága megállapítható, legyen:
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
a 6. rész esetében:
6a. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell közlekedési infrastruktúrafejlesztés elemzésben szerzett legalább 24 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
6b. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell informatikai infrastruktúrafejlesztés végrehajtásában és/vagy elemzésében szerzett legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal;
6c. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell környezeti infrastruktúrafejlesztés elemzésében legalább 12 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal.
Értékelési szempontok karakterkorlátozás miatt Vl.4.3)pontban

Kérdőíves lakossági és/vagy vállalati adatfelvétel-tervezés, nagymintás adatfelvétel végrehajtása, Elsődleges illetve átvett (pl. vállalati) adatokból adatbázis-előkészítés, adattisztítás. Lakossági, vállalati, kedvezményezetti adatbázisokhoz kapcsolódó adatelemzési, statisztikai, kimutatás-készítési feladatok, adatbázis-építés, adatkapcsolás elvégzése, területi és szociológiai elemzések készítése. Az elvégzett adatfelvételi, adatelőkészítési, adatfeldolgozási és elemzési munkákról jelentés, tanulmány készítéseFeladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 2100 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat)
Szerződéses keretösszeg: nettó 100.000.000 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.
Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában az M1. alkalmassági minimumkövetelmény az alábbiakban kerül kifejtésre:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
a 7. rész esetében:
a) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó területi és/vagy vállalati adatbázis-építési és/vagy adat összekapcsolási műveletekre vonatkozó referencia;
b) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó nemzetközi elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítésére irányuló projektben való részvételre vonatkozó referencia (Nemzetközi: A projektnek 1 vagy több nem magyar projekttagja is van és/vagy a projekt témája 1 vagy több külföldi országra is kiterjed).
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pontban előírt az M2. alkalmassági minimumkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt minimumkövetelményeknek is meg kell felelni ajánlattevőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága megállapítható, legyen:
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
a 7. rész esetében:
7a. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell adatbázis építési vagy adat-összekapcsolási szakterületen szerzett legalább 9 hónap szakmai tapasztalattal;
7b. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell vállalkozási mérlegadatokat tartalmazó adatbázissal kapcsolatos legalább 12 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal.
7.c. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell szociológiai végzettséggel, vagy szociológiai elemzésben és/vagy vizsgálatban szerzett legalább 12 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal.
Értékelési szempontok(s=súlyszám,r=részajánlat,alk.=alkalmasság)
7.r
1.Ajánlati ár(nettó szakértőinapidíj),s:50
2.azM2.alk.on felüli szakemberek esetében a kérdőíves felmérés statisztikai/területi elemzésben/értékelésben szerzett legalább6hónap időtartamú szakmaitapasztalattal rendelkező szakemberek száma(max5fő),s:30
3.AzM2.alk.i követelményre megajánlott szakemberek szakmaitöbblettapasztalata,s:20
3.1.M2.alk.i követelmény7a)pontjában szereplő szakember adatbázis építési vagy adat-összekapcsolási szakterületen szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott9hónapon felüli szakmaitapasztalata(max48hónap),s:10
3.2. M2.alk.i követelmény7b)pontjában szereplő szakembernek vállalkozási mérlegadatokat tartalmazó adatbázissal kapcsolatosan szerzett,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott12hónapon felüli szakmaitapasztalata(max48hónap),s:10

Fejlesztéspolitikai beavatkozásokra vonatkozó értékelő-elemző tanulmányok, meta-értékelések készítése, az 1-7. és 9. részek által készített értékelések, szakmai anyagok módszertani támogatása, az infrastruktúra-fejlesztések, humánerőforrás-fejlesztések értékelésének módszertani megújítása, támogatása. Az EU által társfinanszírozott fejlesztéspolitika ágazati és makrogazdasági hatásainak értékelése, rövid és hosszú távon. A kapcsolódó vállalkozások csoportjaira illetve a makrogazdasági szintre vonatkozó hatások értékelése, makrogazdasági, gazdasági, iparági külgazdasági struktúra értékelése, ökonometriai, szociológiai elemzése, az értékelésekről, elemzésekről jelentések, tanulmányok készítése, módszertani segédanyagok, útmutatók készítése, felülvizsgálata
Feladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 2100 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat)
Szerződéses keretösszeg: nettó 100.000.000 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.
Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában az M1. alkalmassági minimumkövetelmény az alábbiakban kerül kifejtésre:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
a 8. rész esetében:
a) legalább 1db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó statisztikai adatokat elemző tanulmány és/vagy ökonometriai hatásvizsgálat készítése.
b) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó nemzetközi elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítésére irányuló projektben való részvételre vonatkozó referencia (Nemzetközi: A projektnek 1 vagy több nem magyar projekttagja is van és/vagy a projekt témája 1 vagy több külföldi országra is kiterjed).
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pontban előírt az M2. alkalmassági minimumkövetelmények mellett az alábbiakban felsorolt minimumkövetelményeknek is meg kell felelni ajánlattevőnek ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága megállapítható, legyen:
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
a 8. rész esetében:
8a. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell makrogazdasági elemzés területén szerzett legalább 12 hónap időtartamú szakmai tapasztalattal;
8b. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell legalább 12 hónap időtartamú humánerőforrás-fejlesztés terén szerzett értékelés-módszertani tapasztalattal;
8c. Legalább 1 szakértőnek rendelkeznie kell legalább 12 hónap időtartamú infrastruktúra-fejlesztés terén szerzett értékelés-módszertani tapasztalattal;
Értékelési szempontok karakterkorlátozás miatt Vl.4.3)pontban

Az 1-8. részek által készített értékelések módszertani támogatása, és a - tipikusan a gazdaságfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés szakterületeire vonatkozó - elkészült értékelések, összegző dokumentumok tartalmi és javaslati szintéziseinek elkészítése, az értékelési jelentés lektorálása, szerkesztése, közérthető formába öntése a megállapítások, javaslatok célcsoportjainak megfelelő formában és tartalomban, az értékelések eredményeinek megismertetését célzó rövid hírek, ismertetők megfogalmazása, írástechnikai módszertani támogatás az 1-8 részek értékelési jelentéseinek elkészítéséhez.Feladathoz szakértői nap rendelése: legfeljebb 2100 szakértői nap beszerzése várható (tájékoztató adat)
Szerződéses keretösszeg: nettó 100.000.000 HUF.
Ajánlatkérő legalább a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállalja a keretösszeg kimerítését.Részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében.
A karakterkorlátozás okán a felhívás III.1.3) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában az M1. alkalmassági minimumkövetelmény az alábbiakban kerül kifejtésre:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
a 9. rész esetében:
a) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó statisztikai adatokat elemző tanulmány és/vagy ökonometriai hatásvizsgálat készítése.
b) legalább 1 db, legalább 100 szakértői nap elvégzését tartalmazó nemzetközi elemző tanulmány és/vagy értékelés elkészítésére irányuló projektben való részvételre vonatkozó referencia (Nemzetközi: A projektnek 1 vagy több nem magyar projekttagja is van és/vagy a projekt témája 1 vagy több külföldi országra is kiterjed).
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
9a. Legalább 1 fő szakértőnek rendelkeznie kell felsőfokú végzettséggel és legalább 24 hónap időtartamú újságírói tapasztalattal.
9b. Legalább 1 fő szakértőnek rendelkeznie kell 12 hónap időtartamú folyóirat- és/vagy könyv szerkesztői tapasztalattal.
Értékelési szempontok(s=súlyszám,r=részajánlat,alk.=alkalmasság)
9.r
1.Ajánlati ár(nettó szakértőinapidíj),s:50
2.azM2.alk.on felüli szakemberek esetében 2014-2020-as OP-k által lefedett tematikus célkitűzések közül legalább 1 szakterület kapcsán statisztikai elemzésben/értékelésben legalább6hónap tapasztalattal rendelkező szakemberek száma(max5fő),s:30
3.Az M2.alk.i követelményremegajánlott szakemberek szakmaitöbblettapasztalata,s:20
3.1.M2.alk.i követelmény9a)pontjában szereplő szakembernek az alk.i minimumkövetelményben meghatározott24hónapon felüli újságírói szakmaitapasztalata(max48hónap),s:10
3.2.M2.alk.i követelmény9b)pontjában szereplő szakembernek folyóirat-és/vagy könyv szerkesztői,az alk.i minimumkövetelményben meghatározott12hónapon felüli szakmaitapasztalata(max48hónap),s:10
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_6038_2018_607cd.pdf