Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására
Határidő: 2018-05-28 10:00:00
Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A szükséges építési munkák és kiviteli tervek elvégzése és elkészítése a HE-02D/EH/114-2/2014. iktatószámú Határozat, záradékolt engedélyezési tervdokumentáció, illetve a HE-02/EOV/00189-2/2018. iktatószámú Határozat szerint.
1.Vízelvezetés:
A rom egész területére egységes szemlélettel kialakítandó felszíni vízelvezető rendszer elemei az alábbiak: a rom és a Bástya utca között található újonnan kiépített beton vízelvezető árok, valamint a rom belsejéből összefolyókkal, 3db víznyelő aknával és csapadék csatornákkal történő vízelvezetés, összesen 196 fm.
2.Bástya megközelítése:
A rom bemutathatóvá tétele, biztonsággal megközelíthető legyen a vár belső területéről, a már korábban részben helyreállított aknafigyelő folyosók kritikus, vasút alatt átfutó folyosó boltozatának megerősítése, földalatti aknafigyelő folyosókban történelmi kőfalak és boltozatok javítása 630 m2. Egykori ágyúházak megközelítését biztosító lépcső jelenleg nem éri el a bástya tervezett járószintjét, ezért meglévő lépcsők folytatásaként létesül egy új vasbeton lépcső 9 m3. Bástya felszínén egy semleges megjelenésű fémlemez fedésű fa burkolatú felépítmény létesítése 26 m2 vetületi alapterülettel. Bástya megközelítését biztosító vb. lépcsőszerkezetek oldalfalainak, mint támfalak kivitelezése 76 m3.
3. A bástya szerkezetei
Bástya belső területe két térfelszínre különül el, amely a korábbi Zárkándy-bástya és a hozzá épülő Baldigara fülesbástyát kijelöli. A Zárkándy-bástyánál a legújabb régészeti feltárások eredményeként előkerült lőrések bemutathatóvá válnak, lőréseket romszerűen helyre kell állítani. Bástya belsejében új körüljárható járószinteket kell kialakítani. Zárkándy-bástya ÉK-i sarkában menekülő lépcső kialakítása 24 m2 vetületi alapterülettel.
Romtalanítási munkák elvégzése, lepusztult falkorona visszabontásai 390 m3.
Északi bástyafal felújítása és ráépítéssel történő falmagasítása. Keleti bástyafal felújítása és jelentős falmagasítása. Déli kőfül és bástya helyreállítása, falmagasítása. Kőfül mögötti bástyafal heveder ívek felújítása. Műemléki várfalak magasítása, ráfalazás meglévő kőfalakkal azonos falszövettel, hézagolással, tömör falazat bogácsi vagy tarnaszentmátrai riolit tufa, műemléki habarccsal - ciklop és kváderes falazat 1712 m3, várfalmagasítások helyreállítása.
DK-i fülesbástya belső támpilléreinek a járószinti burkolatban történő bemutatása 198 m2 felületen.
Nyugati bástyafal, bástya vasút felöli metszet-homlokzata tartalmazza a legtöbb építészeti-régészeti részletet. Ezek a részletek a vasút építésekor elbontott ágyútermek, folyosók lenyomatai. A falazat helyreállítása statikai szempontokat is figyelembe véve, ezen részletek, falszövetek, lenyomatok bemutatása.
4.Vasút melletti várfal:
Nyugati vasúti támfal több szakaszának felújítása. É-i szakaszon várfalkövek pótlása, szellőző ablakok kialakítása, új vízorros falkorona kialakítása. Egykori székesegyházhoz csatlakozó várfal falújítandó, elfagyott, hiányzó kövek cseréjét el kell végezni, új falkorona kialakítását el kell végezni. Műemléki várfalon falkorona kialakítása lejtéssel, meglévő kőfalakkal azonos falszövettel 743 m2.
További kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák:
Bozót és cserje irtás 1160 m2,
Földmozgatás (talajleszedés, föld feltöltés) bástya belsejében gépi/kézi erővel, ideiglenes deponálással 1030 m2,
Parkosítás, finom tereprendezés és füvesítés bástya belsejében 530 m2,
Műemléki várfalak javítása kifagyott kövek cseréjével terepszint alatt és felett 553 m2.
Műemléki várfalak javítása felületi tisztítás, fugázás javítás 802 m2
Aknafigyelő folyosóban 1 db zsomp és automata szivattyú létesítése.
Villamos szerelési munkák: főelosztó berendezés, 3 db földfelszín alatti vízálló akna telepítése, aknafigyelő folyosók világítása, biztonsági és irányfényeinek kiépítése, zsomp szivattyú vezérlése, szereléshez szükséges védőcsövek és kábelek kiépítése. További részletek a dokumentációban.
 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_5326_2018_1173d.pdf