Várpalota Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretébenVárpalota közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és kezelése”

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Várpalota Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretébenVárpalota közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és kezelése”
Határidő: 2018-04-25 12:00:00
Ajánlatkérő: Várpalota Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi nyílt

Beszerzés tárgya:

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont terület: Várpalota város területe. koordináta: 47°11’50.24” N; 18°8’22.13” E Terület nagysága:7726 ha
Az OHKT-ben meghatározott közlekedési jellemzők:
Közép-dunántúli régió
A vidéki Magyarország legnagyobb népsűrűségű nagytérsége, valamint a legnépesebb dunántúli régió. Kedvező közlekedési kapcsolatokkal, kiemelkedő adottságokkal rendelkező nagyvárosokkal bír. A régió településállománya kiegyenlített szerkezetű, az ország egyik legurbanizáltabb térségét képviseli. Népességkoncentrációban kiemelkedik 4 megyei jogú városa. A nagyvárosok körüli agglomerálódó térségek mellett erős az urbanizáció a Balaton és a Velencei-tó part menti térségeiben, valamint a Duna mentén is. A régió jelentős fejlődési potenciállal rendelkező középvárosi térségei közül több országosan vagy regionálisan meghatározó funkciót tölt be. A városállományban a többi régióhoz képest kevesebb a „törpeváros”. A városok átlagos népességszáma 20 ezer fő feletti. Veszprém megye nagy részére az aprófalvak, a régió többi megyéjére a kis- és középfalvak jellemzők, bár Fejér megyében a Mezőföld területén az agrárgazdaság történeti fejlődése okán a nagyfalvak is jelen vannak. Települések száma: 401
Várpalota lakosszáma a KSH 2017. 01. 01. adata alapján: 19.544 fő.
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja:2018. május 01., a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:5 év
Helyi szabályozás:
Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete a www.njt.hu weboldalon teljes terjedelemben megtekinthető.
Vegyes háztartási hulladék (EWC 20 03 01) gyűjtése
Lakosság hulladékgyűjtő edényzetei:
80 l:110 db
110/120 l: 2520 db
240 l: 3 db
1100 l: 276 db
Intézményi és vállalkozói ingatlanhasználók edényzetei:
110/120 l: 131 db
240 l: 6 db
770 l: 3 db
1100 l: 123 db
4 m3: 8 db
A vegyes hulladék gyűjtése
A közszolgáltató az ingatlanhasználó által gyűjtőedényben gyűjtött és közterületre kihelyezett gyűjtőedényt kertvárosi környezetben heti egyszer, nagyvárosi környezetben a közterületen elhelyezett gyűjtőedényt heti 2 alkalommal üríti. A többlethulladékok elszállítására az ügyfélszolgálaton átvehető emblémázott műanyag zsák igénybevételével van lehetőség elszállítatni. A műanyag zsákot ürítési napon a hulladékgyűjtő edény mellé kell kihelyezni.
A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot a szolgáltató az ingatlanhasználótól évente legalább egy alkalommal, ingyenesen átveszi es elszállítja.
Házhozmenő elkülönített gyűjtés edényzete:
110 l: 22 db
120 l: 1024 db
1)A házhozmenő elkülönített gyűjtési rendszerhez a közszolgáltató biztosítja a szabványos 120 l-es gyűjtőedényt. A kihelyezett edények ürítési gyakorisága 2 heti.
2)Várpalota város tulajdonában lévő elkülönített hulladékok gyűjtését szolgáló gyűjtőpontok a társasházi övezetek elkülönített hulladékgyűjtését szolgálják a szigetek ürítési gyakorisága igény szerinti, de min. havi 1 ürítés.
Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések száma: 1 db Várpalota
Az OHT-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, az OHKT-ben, továbbá az OMP-ben és a területi megelőzési programban megfogalmazott célok, előírt feltételek és követelmények különös tekintettel:
Az elkülönített hulladékgyűjtés továbbfejlesztésre lakossági szemléletformálásra, gyűjtési rendszer optimalizálására, lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentésére. A megelőzési tevékenység érdekében a házi komposztálás fejlesztésére.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok várható mennyiségi és minőségi jellemzői és az Önkormányzati tulajdonban lévő elkülönített hulladékgyűjtő pontok az ajánlati dokumentációban kerültek rögzítésre.
A szolgáltatást az OHKT foglaltaknak megfelelően kell ellátni.

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_3701_2018_ae84b.pdf