Védőllábelik beszerzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Védőllábelik beszerzése
Határidő: 2018-11-12 11:00:00
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Tervezett mennyiség: 19.364 pár/48 hónap.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként – a megajánlott termék munkavédelmi képességének ellenőrizhetősége érdekében – be kell nyújtania a megajánlott termék fényképes leírását (technikai adatlap), az egyéni védőeszközre vonatkozó, a gyártó által kiadott magyar nyelvű „Tájékoztató” és az „EK/EU megfelelőségi nyilatkozat” másolati példányát.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőt és az azt követő két legkedvezőbb ajánlattevőt – az igazolások benyújtására vonatkozó felhívást megelőzően – döntése esetén felkérje a megajánlott termékek mintapéldányainak benyújtására.
Az egyes tételek részletes szabvány- és munkavédelmi elvárásait, valamint a mennyiségek és tételek részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati ártáblázat (a továbbiakban: ártáblázat) tartalmazza.
Az ártáblázatban szereplő mennyiségek 48 hónapra, a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján, az ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy
- a beszállított védőlábbeliket az előírt szabvány- és munkavédelmi elvárás szerint szállítja a szerződés teljes időtartama alatt;
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő úgy dönt, az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőt és az azt követő két legkedvezőbb ajánlattevőt – az igazolások benyújtására vonatkozó felhívást megelőzően – felkérheti a megajánlott termékek mintapéldányainak benyújtására;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja;
- hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
- az ajánlatkérő holnapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Közbeszerzési útmutatóban (a továbbiakban: útmutató) szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés tárgyához tartozó, de a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő új tételek megrendelésére – a közbeszerzés tárgyának új elemre történő kiterjesztése nélkül – a felek külön megállapodása alapján, a szerződés módosításával kerülhet sor, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-áig.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_17489_2018_4b776.pdf