Villamos energia beszerzés 2019.évre

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Villamos energia beszerzés 2019.évre
Határidő: 2018-07-02 10:00:00
Ajánlatkérő: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

A GYSEV Zrt. valamennyi csatlakozási pontjának (Közbeszerzési Dokumentum részét képező energiaösszesítőben felsorolt fogyasztási helyek) villamos energia ellátása teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében, szabadpiaci keretek között, menetrendadási kötelezettség nélkül, 2019. évre, 73 GWh mennyiségben, magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségben, 2019.01.01. 00:00 órától 2019.12.31. 24:00 óráig terjedő 12 hónapos időtartamú teljesítéssel.
Az érintett felhasználási helyeken NEM működnek háztartási méretű kiserőművek és azok létesítése és üzembe helyezése sincs tervezve a szerződés időtartama alatt.
Ajánlatkérő előírja, hogy a vontatás során felhasznált és keletkezett villamos energiát a nyertes ajánlattevő köteles szaldózottan elszámolni és számlázni a fogyasztó felé.
A mérlegkör tagsági szerződés megkötése a nyertes által megjelölt mérlegköri felelőssel „0” Forint ellenértékben történik, a teljes ellátás alapú szerződésre való tekintettel. Ha az eljárás nyertese nem rendelkezik saját mérlegkörrel, az elszámolás a nyertes és a mérlegkör felelős között történik.
Az ajánlati villamos energia ár fix ár a szerződés teljes futamideje alatt.
- Az ajánlati ár tartalmazza: a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, Az ajánlati ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.
- Az ajánlati ár nem tartalmazza: a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. (VET) 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót módosító 2016. évi LXVIII. törvény előírásaira tekintettel a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, továbbá a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 9-13/A. §-aiban meghatározott KÁT és prémium pénzeszköz költségét.
II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja - legalacsonyabb ár - szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. A Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel, ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
II.2.7) ponthoz:a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés hatálya: 2019.01.01-jén 00:00 órától 2019.12.31-én 24:00 óráig.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_8117_2018_af68e.pdf