Volvo hibrid energiatároló egységeinek beszerzése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Pályázat neve: Volvo hibrid energiatároló egységeinek beszerzése
Határidő: 2018-12-13 10:00:00
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Volvo hibrid üzemű autóbuszok energiatároló egységeinek beszerzése
Mennyiség tervezetten 48 hónapra: 8 db EES-egység szállítása és beüzemelése
Nyertes Ajánlattevő feladata Volvo gyártmányú, vagy azzal egyenértékű hibrid üzemű autóbusz vontatási energiatároló egységének (ESS) cseréje új egységre, beüzemelés, összes kapcsolódó munkálatok (burkolatok le- és felszerelése, csatlakozók, biztosítékok, elektromos szerelvények és kábelezés ellenőrzése, stb.), továbbá a szükséges hardveres és szoftveres konfiguráció elvégzése.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
A tervezett mennyiségek részletezését az ajánlati árak táblázata tartalmazza.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:
-a gyártó, vagy a gyártó magyarországi képviselete által kiállított nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés során csak a járműgyártó vagy a magyarországi képviselete által külön nyilatkozatban elismerten gyári, vagy azzal teljes mértékben egyenértékű technológiát alkalmaz, mely kiterjed a beépített alkatrészekre, a teljesítés során felhasznált anyagokra, igénybe vett célgépekre, célszerszámokra, valamint a hardveres és szoftveres alkalmazásokra és a szoftverek módosításához szükséges jogosultságokra, licencekre.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
-rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges járműszerelő-állásokkal, eszközökkel, célgépekkel-célszerszámokkal, szerelési anyagokkal és a szükséges hardveres és szoftveres alkalmazásokkal,
-biztosítani tudja a megfelelően képzett hibrid szerelői személyzetet,
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
o tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_20281_2018_02620.pdf