Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Tudok pályázni? ?
Pályázni szeretnék! ?

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, uniós eljárás esetén munkatársunk megküldi Önnek a kiválasztott közbeszerzési eljáráson való részvétel feltételeit, áttekinthető, táblázatos formában (alkalmassági vizsgálat). Összefoglaló tájékoztatással indult nemzeti eljárás esetén Önnek először az eljáráson való részvételi szándékát kell jeleznie az Ajánlatkérő által megadott elérhetőségeken, az eljárás dokumentumait pedig az Ajánlatkérőtől fogja közvetlenül megkapni. Az alkalmassági vizsgálatot cégünk ebben az esetben is elvégzi Önnek, amennyiben az eljárás dokumentumait megküldi az info@kozbeszerzesipalyazatok.hu címre. Az alkalmassági vizsgálatot Társaságunk ingyenesen biztosítja valamennyi felhasználó részére. Amennyiben kérdése van, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat!

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatja a pályázat elkészítésére vonatkozó szolgáltatásunk megrendelésének részleteiről. A pályázatírási díjainkat ide kattintva érheti el. Jelen opció kiválasztása nem minősül megrendelésnek, a pályázatírásra vonatkozóan Társaságunk minden ügyfelével egyedi szerződést köt.

Pályázat neve: Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítése
Határidő: 2018-12-10 12:00:00
Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Tervezési feladatok:
Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása című kiviteli tervdokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet IV. Fejezet (22-23.§) és 1. melléklet : „A kivitelezési dokumentáció tartalma” alapján
 Út és kapcsolódó közműépítés kiviteli terv (csapadékvíz-elvezetés, közvilágítási hálózat és energia ellátása)
 Viziközművek (vízvezetékhálózat és műtárgyai, szennyvízcsatornahálózat – gravitációs, kényszeráramú) és műtárgyai. Az ipari park ellátását biztosító új bekötések tervezése.
 A tervek aktualizálása a más beruházás keretében tervezett vagy kiépített közművek vonatkozásában. Egyeztetés és jóváhagyása megrendelővel, új közműegyeztetések lefolyatása.
Kivitelezési munkák:
1. Észak-Déli ipari parki út építése: a 0+040 km. szelvénytől a 0+840 km. szelvényig tervezett É-D irányú, 7,0 m burkolatszélességű, 800,0 m hosszú 2x1 sávos külterületi közút (K.VI.B.) és az út 0+840 km. szelvénytől tervezett négyágú Északi „kis” körforgalom építése, az útfelületeken összegyűlő csapadékvizek elvezetésével együtt. A tervezett körforgalom R=20m külső sugárral épül, a belső sugara R=15.0m.)
2. Közvilágítás építése a tervezett közvilágítás energia ellátásával az "É-D"-i ipari parki út, Északi „kis” körforgalom, közvilágításának építése, kompletten üzembe helyezésre készen. Tervezett kisfeszültségű energia ellátási földkábel: 873 m. Tervezett kisfeszültségű közvilágítási földkábel: 1264 m
3. Víziközművek építése: Zalaegerszeg Északi Ipari park fejlesztési területének víziközművekkel való ellátása, 3097 fm vízvezeték, 500m3-es víztorony és nyomásfokozó és egyéb műtárgyakkal. 1660 fm gravitációs csatorna és 570 fm szennyvíz nyomóvezeték, átemelővel és egyéb műtárgyakkal.
A közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentációk:
 FL Konzorcium által készített 2803117. munkaszámú, Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása című engedélyes terv
 Villkász Kft által készített 17E. munkaszámú, Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása Közvilágítás építés tervdokumentáció valamint a tervekhez kapcsolódó elektronikus közmű egyeztetési nyilatkozatok és jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok
Engedélyek:
 Útépítési engedély: ZA/ÚO/NS/A/12/5/2018.; 2018.01.26. (jogerősítés: ZA/ÚO/NS/A/12/9/2018.; 2018.03.23)
 Vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély: Zala/1733 vízikönyvi szám, 36800/179-21/2018. ált.; 2018.05.17. (jogerősítés: 2018.05.24.; 36800/179-23/2018.ált.)
Tartalékkeret: 2%
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_19170_2018_0748b.pdf