Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítése

Adatbázisunk valamennyi aktuális közbeszerzési pályázatot látja. Ha e-mailben kíván értesülni az Ön kategóriájának megfelelő összes pályázatról, kérjük regisztráljon pályázatfigyelési szolgáltatásunkra. Valamennyi pályázatfigyelési szolgáltatásunkat ingyenesen nyújtjuk.

Pályázat neve: Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítése
Határidő: 2018-12-10 12:00:00
Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Becsült érték: Nem ismert
Eljárásrend: Közösségi

Beszerzés tárgya:

Tervezési feladatok:
Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása című kiviteli tervdokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet IV. Fejezet (22-23.§) és 1. melléklet : „A kivitelezési dokumentáció tartalma” alapján
 Út és kapcsolódó közműépítés kiviteli terv (csapadékvíz-elvezetés, közvilágítási hálózat és energia ellátása)
 Viziközművek (vízvezetékhálózat és műtárgyai, szennyvízcsatornahálózat – gravitációs, kényszeráramú) és műtárgyai. Az ipari park ellátását biztosító új bekötések tervezése.
 A tervek aktualizálása a más beruházás keretében tervezett vagy kiépített közművek vonatkozásában. Egyeztetés és jóváhagyása megrendelővel, új közműegyeztetések lefolyatása.
Kivitelezési munkák:
1. Észak-Déli ipari parki út építése: a 0+040 km. szelvénytől a 0+840 km. szelvényig tervezett É-D irányú, 7,0 m burkolatszélességű, 800,0 m hosszú 2x1 sávos külterületi közút (K.VI.B.) és az út 0+840 km. szelvénytől tervezett négyágú Északi „kis” körforgalom építése, az útfelületeken összegyűlő csapadékvizek elvezetésével együtt. A tervezett körforgalom R=20m külső sugárral épül, a belső sugara R=15.0m.)
2. Közvilágítás építése a tervezett közvilágítás energia ellátásával az "É-D"-i ipari parki út, Északi „kis” körforgalom, közvilágításának építése, kompletten üzembe helyezésre készen. Tervezett kisfeszültségű energia ellátási földkábel: 873 m. Tervezett kisfeszültségű közvilágítási földkábel: 1264 m
3. Víziközművek építése: Zalaegerszeg Északi Ipari park fejlesztési területének víziközművekkel való ellátása, 3097 fm vízvezeték, 500m3-es víztorony és nyomásfokozó és egyéb műtárgyakkal. 1660 fm gravitációs csatorna és 570 fm szennyvíz nyomóvezeték, átemelővel és egyéb műtárgyakkal.
A közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentációk:
 FL Konzorcium által készített 2803117. munkaszámú, Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása című engedélyes terv
 Villkász Kft által készített 17E. munkaszámú, Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása Közvilágítás építés tervdokumentáció valamint a tervekhez kapcsolódó elektronikus közmű egyeztetési nyilatkozatok és jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok
Engedélyek:
 Útépítési engedély: ZA/ÚO/NS/A/12/5/2018.; 2018.01.26. (jogerősítés: ZA/ÚO/NS/A/12/9/2018.; 2018.03.23)
 Vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély: Zala/1733 vízikönyvi szám, 36800/179-21/2018. ált.; 2018.05.17. (jogerősítés: 2018.05.24.; 36800/179-23/2018.ált.)
Tartalékkeret: 2%
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

 

Eljárást megindító felhívás letöltése: portal_19170_2018_0748b.pdf