1. Mi a közbeszerzés fogalma?

 
A közbeszerzési eljárás egy olyan beszerzési eljárás, amely során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) meghatározott ajánlatkérő szervezetek meghatározott értékű árukat, szolgáltatásokat és építési beruházásokat rendelnek meg a törvényben meghatározott szabályok szerint.
 
Ennek megfelelően a közbeszerzési kötelezettség tekintetében alapvetően három körülmény releváns:
1. A beszerző szervezet ajánlatkérőnek minősül-e?
2. Mi a beszerzés tárgya (árubeszerzés, szolgáltatásmegrendelés vagy építési beruházás)?
3. A beszerzés becsült értéke meghaladja-e a vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat?