2. Kik a közbeszerzési eljárások legfőbb szereplői?

 
Ajánlatkérő: A törvényben meghatározott azon szervezetek, akik beszerzéseik megvalósítása során közbeszerzésre kötelezettek. Főbb ajánlatkérői csoportok: 
  • állami és önkormányzati szervezetek, illetve az ő tulajdonukban álló szervezetek
  • közszolgáltatók (pl. energiaszolgáltatók, tömegközlekedési vállalatok)
  • azon szervezetek, amelyek állami vagy uniós támogatásban részesültek;
Ajánlattevő: azon személyek, cégek vagy egyéb szervezetek, amelyek a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesznek. Ajánlattevő nem csak gazdasági társaság, hanem magánszemély vagy civil szervezet is lehet.
 
Részvételre jelentkező: a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést benyújtó személyek, cégek vagy egyéb szervezetek.
 
Alvállalkozó: a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében közvetlenül résztvevő szervezet. A közbeszerzési törvény szerint nem minősül alvállalkozónak:
  • tevékenységét kizárólagos jog alapján végző szervezet,
  • a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó, alkatrész- vagy alapanyag eladója,
  • építési beruházás esetén az építőanyag-eladó;
Alkalmasság igazolásában részt vevő/ erőforrás nyújtó szervezet: A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő alkalmassági követelményeket határozhat meg azon szervezetek számára, amelyek ajánlatot kívánnak tenni. Ezen ajánlattevők más szervezetek kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek az alkalmassági feltételeknek a vonatkozó jogszabályok részletszabályai szerint.