9. Mit lehet hiánypótolni és mit nem?

A közbeszerzési törvény (KBt.) szerint az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. Főszabály szerint minden benyújtott dokumentum és nyilatkozat hiánypótolható az alábbi kivételekkel:

  • A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
  • A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható (a kétszeres hiánypótlás tilalma)
  • A hiánypótlás nem járhat a Kbt. alapelveinek sérelmével (lsd. Kbt. 2.§)
  • Az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja
  • A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük forduljon bizalommal Társaságunk közbeszerzési tanácsadóihoz! Kérje ingyenes konzultációnkat, illetve tekintse meg díjszabásunkat.