10. Mi a teendő, ha kirívóan alacsony árra való hivatkozással árindokolást kér az Ajánlatkérő?

A közbeszerzési törvény szerint az Ajánlatkérő köteles indokolást köteles írásban kérni, ha valamely ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz. Azt, hogy egy ajánlat aránytalanul alacsonynak minősül-e, minden esetben az Ajánlatkérő köteles megítélni a beszerzés tárgya sajátosságainak figyelembevételével, erre vonatkozóan a törvény semmilyen konkrét számítási módszert nem határoz meg. Kivételt képez ez alól az építőipari és vagyonvédelmi rezsióradíjra vonatkozó szabályozás, amely értelmében minden ajánlattevőtől köteles indokolást kérni az Ajánlatkérő, amennyiben az általuk benyújtott ajánlati ár nem éri el az irányadó jogszabályokban meghatározott minimális rezsióradíj mértékét.

Az indokolás megadása során ajánlattevők kötelesek az ajánlati áruk megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.

Amennyiben segítségre van szüksége az indokolás elkészítéséhez, kérjük forduljon bizalommal Társaságunk közbeszerzési tanácsadóihoz! Kérje ingyenes konzultációnkat, illetve tekintse meg díjszabásunkat.