11. Mit tehetek, ha nem értek egyet az Ajánlatkérő döntésével?

Az ajánlattevők előtt több lehetőség áll nyitva, amennyiben jogsértőnek találják Ajánlatkérő valamely eljárási cselekményét. A leggyakrabban kifogásolt ajánlatkérői döntés egy ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása ("kizárás"), illetve adott esetben egy versenytárs ajánlatának érvényessé nyilvánítása annak jogszerűtlensége ellenére. Ebben az esetben ajánlattevők az alábbi lehetőségekkel élhetnek:

1. Előzetes vitarendezés: az ajánlattevő közvetlenül az Ajánlatkérőnek jelezheti a jogsértés tényét, annak részletes indokait, továbbá javaslatát a jogszerű eljárási cselekményre vonatkozóan. Az előzetes vitarendezésre vonatkozó kérelmet a jogsértés ajánlattevő tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül lehet benyújtani Ajánlatkérő részére.

2. Jogorvoslat: ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményezhet az eljárást megindító dokumentumokkal, az Ajánlatkérő eljárási cselekményeivel vagy döntéseivel kapcsolatban észlelt jogszerűtlenség esetén, az ajánlattevő tudomásra jutásától számított 5, 10 vagy 15 napon belül, az eljárási fajtától és a jogsértés jellegétől függően. Jogorvoslati eljárás kezdeményezhető abban az esetben is, ha ajánlattevő nem élt az előzetes vitarendezés lehetőségével.

3. Jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése ellen: A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott végzése elleni jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz, amely a kérelmet nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye

Amennyiben segítségre van szüksége előzetes vitarendezés vagy jogorvoslati eljárás tekintetében, kérjük forduljon bizalommal Társaságunk közbeszerzési tanácsadóihoz! Kérje ingyenes konzultációnkat, illetve tekintse meg díjszabásunkat.