12. Mikor, milyen dokumentumokat kell benyújtanom a közbeszerzési eljárás során?

A 2015. november 1-jén hatályba lépett közbeszerzési törvény (Kbt.) az alábbiak szerint határozta meg az ajánlattevők és a részvételre jelentkezők által benyújtandó dokumentumok körét.

Egyszakaszos eljárások(az eljárási fajtákról bővebben itt olvashat)

Az egyszakaszos eljárásokban az ajánlattevők az ajánlattételi határidőig kizárólag a bírálati szempontokra adott ajánlatukat, adott esetben a szakmai ajánlatunkat, illetve a Kbt. és az Ajánlatkérő által előírt további adminisztratív jellegű nyilatkozatokat és dokumentumokat kötelesek benyújtani. Ajánlattevőknek azonban nem kell benyújtaniuk az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló részletes dokumentumokat (pl. referenciaigazolás, szakemberek önéletrajzai, stb.), ezeket kizárólag azon ajánlattevő vagy ajánlattevők kötelesek benyújtani, akiket erre az Ajánlatkérő felkér. Ajánlatkérő azon ajánlattevőt köteles felkérni a részletes igazolások benyújtására, aki a bírálati szempontokra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, ugyanakkor dönthet úgy is, hogy több ajánlattevőtől is bekéri ezeket az igazolásokat arra az esetre, ha ez első helyezett az alkalmassági feltételeknek valamilyen oknál fogva nem felelne meg.

Kétszakaszos eljárások

A kétszakaszos eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkezők az egyszakaszos eljáráshoz hasonlóan nem kötelesek benyújtani az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló részletes dokumentumokat, kizárólag nyilatkoznak a feltételeknek való megfelelésről. A részvételi szakaszban tilos ajánlatot tenni, így első körben kizárólag a Kbt. és az Ajánlatkérő által meghatározott adminisztratív nyilatkozatok és egyéb dokumentumok nyújtandóak be. Az eljárás ajánlattételi szakaszában kerül sor a bírálati szempontokra adott ajánlatok, illetve adott esetben a szakmai ajánlatok benyújtására, továbbá a tárgyalásokra. A tárgyalások lezárultát és a végső ajánlatok bekérését követően az Ajánlatkérő meghatározza a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k) személyét, és őt vagy őket kéri fel a részletes igazolások benyújtására.